Seminerler

Seminerler Tarihleri
Amasya Elektrik Teknisyenleri Odası ve Amasya Üniversitesi 12-13-14 Eylül 2018
Kütahya Elektrik Teknisyenleri Odası ve Dumlupınar Üniversitesi 12-13-14 Eylül 2018
Samsun Elektrik Teknisyenleri Odası ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 17-22 Eylül 2018